Zgodnie z Ramowym Programem Nauczania MEN

Język obcy obowiązkowy - j. angielski

Język obcy dodatkowy - j.niemiecki

 

W związku ze specyfiką placówki prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w każdym oddziale.